PB, Považská Bystrica Teplá, splašková kanalizácia - 2. etapa

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 10284 - WYP | Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 01713, Považská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 24.02.2021 - 10284-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 22.02.2021 - 10284-WYP Vysvetlenie  
  Návrh zmluvy o dielo_kanlizacia_P.Tepla_Oprava zo dna 19.02.2021 - 10284-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 19.02.2021 č.2 - 10284-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 19.02.2021 - 10284-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 18.02.2021 - 10284-WYP Vysvetlenie  
  Priloha vysvetlenie SP - Vzor uloženia potrubia - 10284-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 11.02.2021 - 10284-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 10284-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 10284-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.03.2021 10:40:23