SK EN  | 25.2.2018 18:53:24

Technika pre zberný dvor v obci Plevník Drienové.

  Zadávateľ:
Obec Plevník - Drienové
  ID:
95121029
  Kód:
PD_11_2017_NZ
  Možnosť prihlásenia do:
07.03.2018 10:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)
02.02.2018 08:00:00
07.03.2018 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava oznámenia o vyhlásení obstarávania so dňa 5.2.2018 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

25.02.2018 18:53:24