Považská Bystrica – štadión MŠK - Rekonštrukcia atletickej dráhy

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 32743 - WYP | Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 01713, Považská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 32743-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 32743-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.08.2021 17:14:37