Technické služby v obci Udiča.

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | ODP_UD_05_2021 | Obec Udiča, Udiča 302, 01801, Udiča
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady _Oprava zo dna 07.06.2021 - ODP_UD_05_2021 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - ODP_UD_05_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - ODP_UD_05_2021 Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

23.06.2021 17:32:26