Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 22599 - WYP | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48, Košice
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 01.07.2020 - 22599-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 25.06.2020 - 22599-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 22599-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 22599-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.07.2020 21:12:49