SK EN  | 24.11.2017 21:30:01

Obstaranie strojov do ŠRV

  Zadávateľ:
Ildikó Šubová
  ID:
39685592
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2017 10:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
17.10.2017 08:00:00
16.11.2017 15:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky Súťažné podklady / Príloha 
  Príloha č. 2 - Návrh kúpnej zmluvy Súťažné podklady / Príloha 
  Príloha č. 3 čestné vyhlásenie Súťažné podklady / Príloha 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

24.11.2017 21:30:01