Dom Kultúry – prístavba a stavebné úpravy - Horovce

Zákazka s nízkou hodnotou
Zadávacie kolo / Obálka

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č. 1 Príloha 
  Príloha č. 2 Príloha 
  Príloha č. 3 Príloha 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

11.12.2018 21:04:22