SK EN  | 20.3.2018 02:44:57

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
3125 - MST Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 15.05.2018
10:00
Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
Výstavba a výsadba chmeľnice 19.04.2018
10:00
Banskobystrický pivovar, a.s.
Mechanické prostriedky na pestovanie chmeľu 19.04.2018
10:00
Banskobystrický pivovar, a.s.
3704-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly AUTOCOM s.r.o. 12.04.2018
11:00
AUTOCOM s.r.o.
3632-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o. 12.04.2018
11:00
GOHR, s.r.o.
Technické vybavenie pre DREVOLES s.r.o. 12.04.2018
10:00
DREVOLES s.r.o.
Lesnícke strojové vybavenie 12.04.2018
10:00
AGROLES s.r.o.
Lesnícke strojové vybavenie 11.04.2018
10:00
SHR-PETER DIANIŠKA
Obstaranie lesníckych technológií 11.04.2018
10:00
Daniel Cabaj
3508-WYP Zníženie energetickej náročnosti priemyselných budov v spoločnosti Orvex, SPOL. s.r.o. 10.04.2018
10:00
ORVEX, spol. s r.o.
419 - WYT Technológia na zhodnocovanie textilných odpadov na druhotnú surovinu-SK-TEX 10.04.2018
10:00
SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
3459 - WYP Zníženie energetickej náročnosti v CRT-ELECTRONIC,spol. s r. o. Or. Lesná 09.04.2018
10:00
CRT - ELECTRONIC,spol. s r.o. Or.Lesná
Terénne auto 09.04.2018
10:00
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Lesnícke strojové vybavenie 09.04.2018
10:00
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Kolesový nakladač 09.04.2018
10:00
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Lesný traktor s príslušenstvom 06.04.2018
10:00
AGROFARMA-Šándor s.r.o.
Lesnícke strojové vybavenie 06.04.2018
10:00
Bývalý urbár – pozemkové spoločenstvo Lutiše
3256-WYP STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY VARÍN 03.04.2018
10:00
Obec Varín
3789 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Buková 03.04.2018
10:00
Obec Buková
3639 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v meste Turany 29.03.2018
11:00
Mesto Turany
Zobrazených: 1 - 20 / 25 Stránky:  1 2

20.03.2018 02:44:57