SK EN  | 20.3.2018 02:45:43

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Technické vybavenie pre DREVOLES s.r.o. 12.04.2018
10:00
DREVOLES s.r.o.
Lesnícke strojové vybavenie 06.04.2018
10:00
Bývalý urbár – pozemkové spoločenstvo Lutiše
Lesný traktor s príslušenstvom 06.04.2018
10:00
AGROFARMA-Šándor s.r.o.
Výstavba a výsadba chmeľnice 19.04.2018
10:00
Banskobystrický pivovar, a.s.
Lesnícke strojové vybavenie 09.04.2018
10:00
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Lesnícke strojové vybavenie 12.04.2018
10:00
AGROLES s.r.o.
Terénne auto 09.04.2018
10:00
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Kolesový nakladač 09.04.2018
10:00
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Mechanické prostriedky na pestovanie chmeľu 19.04.2018
10:00
Banskobystrický pivovar, a.s.
Lesnícke strojové vybavenie 11.04.2018
10:00
SHR-PETER DIANIŠKA
Obstaranie lesníckych technológií 11.04.2018
10:00
Daniel Cabaj
039-084618 Software, programovanie a aplikácie nabíjacích staníc pre elektromobily 27.03.2018
10:00
Mafis Property s.r.o.
2931-WYP Zberný dvor Nižná 23.03.2018
10:00
Obec Nižná
3003 - WYP Rozšírenie existujúcej kapacity materskej školy v Obci Nová Bystrica 26.03.2018
10:00
Obec Nová Bystrica
3125 - MST Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 15.05.2018
10:00
Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
3256-WYP STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY VARÍN 03.04.2018
10:00
Obec Varín
3339 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Nižná 23.03.2018
10:00
Obec Nižná
3346 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Čirč 23.03.2018
10:00
Obec Čirč
3459 - WYP Zníženie energetickej náročnosti v CRT-ELECTRONIC,spol. s r. o. Or. Lesná 09.04.2018
10:00
CRT - ELECTRONIC,spol. s r.o. Or.Lesná
3508-WYP Zníženie energetickej náročnosti priemyselných budov v spoločnosti Orvex, SPOL. s.r.o. 10.04.2018
10:00
ORVEX, spol. s r.o.
Zobrazených: 1 - 20 / 25 Stránky:  1 2

20.03.2018 02:45:43