Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
6785-WYS Technické služby v obci Horná Mariková
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.05.2018
10:00
Obec Horná Mariková
6951-WYT Zariadenia na recykláciu káblov - Drviace zariadenie s granulátorom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.06.2018
10:00
DONO, spol. s r.o.
7145-WYP Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce - Poprad Západ ÚSEK "B"; MSÚ POPRAD - MOST UL. ŠPORTOVÁ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.06.2018
10:00
Mesto Poprad
Zobrazených: 1 - 3 / 3
23.05.2018 22:40:59