Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
VVS_PL_12_2021 Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
14.02.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
VVS_MOR_12_2021 Moravany - Kanalizácia.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
24.01.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
VVS_KUZ_12_2021 Kuzmice - kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
24.01.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
VSV_12_2021_RS Rochovce- Slavošovce- Čierna Lehota kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
24.01.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
TS_PU_01_2022 Zneškodnenie, zhodnotenie, uloženie a zber odpadu v Púchovskej doline
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
04.02.2022
10:00
Obec Lysá pod Makytou
57393-MSP Streda nad Bodrogom – Kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
24.01.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
SD_12_2021_STK_VSV Činnosť stavebného dozoru pre projekt: „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
25.01.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
59019-WYP ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY KUKUČÍNOVA VRANOV N.T..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.02.2022
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
58358-WYT Kontajnery
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.01.2022
10:00
Obec Gemerská Poloma
57740-WYP Rekonštrukcia objektu Knižnica P.O.Hviezdoslava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.01.2022
10:00
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
57425-WYP KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-3.časť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.01.2022
10:00
Obec Lužianky
1289-WYP Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy ND
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.02.2022
10:00
Divadlo Jonáša Záborského
109-WYP OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY ŽIDOVSKÁ ŠKOLA – LEVICE_OPAKOVANIE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.01.2022
10:00
Mestské kultúrne stredisko Levice
Zobrazených: 1 - 13 / 13
19.01.2022 02:26:28