Zverejnen� z�kazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
11302-WYP Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava Ladce - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie - zmena
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.09.2018
10:00
Obec Ladce
FED_07_2018_OZ Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
Verejná súťaž
19.10.2018
10:00
Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
11474-WYP Výstavba bytového nájomného domu A a B
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.09.2018
10:00
Obec Horné Otrokovce
11086-WYP Rekonštrukcia a zastrešenie zimného štadióna - dokončenie stavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.08.2018
10:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
11358-WYP Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Divinka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.09.2018
10:00
Obec Divinka
Rad/2018 Pivnica Radošina
Interný postup
30.08.2018
10:00
Pivnica Radošina, s.r.o.
11584-WYT Nádoby na komunálny odpad
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.09.2018
10:00
Mesto Považská Bystrica
KAN_DnZ_2018 Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou.
Verejná súťaž
24.09.2018
10:00
Obec Dvory nad Žitavou
Zobrazených: 1 - 8 / 8
19.08.2018 05:29:56