REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÝCH SLUŽIEB V KRÁSNE NAD KYSUCOU

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 28015 - WYP | Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 02302, Krásno nad Kysucou
Vyhodnocovanie ponúk

REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÝCH SLUŽIEB V KRÁSNE NAD KYSUCOU

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 86699090 | Kód: 28015 - WYP

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.09.2020 07:06:12