MP Profit PB, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

2 x Mobilná predajňa

Interný postup |  ID: 61689165

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č.3 Návrh čestné prehlásenie Príloha
2019\03\15
15.03.2019
 Príloha č.2 Návrh kúpnej zmluvy Príloha
2019\03\15
15.03.2019
 Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky Príloha
2019\03\15
15.03.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 2 x Mobilná predajňa Výzva na predloženie ponuky
2019\03\15
15.03.2019
09.07.2020 21:49:09