MP Profit PB, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Lesný traktor s príslušenstvom

Interný postup |  ID: 68968539

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Lesný traktor s príslušenstvom Výzva na predloženie ponuky
2019\04\09
09.04.2019
 Príloha č. 4 Cestné prehlásenie fyzická osoba Príloha
2019\04\08
08.04.2019
 Príloha č. 3 Cestné vyhlásenie právnická osoba Príloha
2019\04\08
08.04.2019
 Príloha č. 2 Návrh zmluvy Príloha
2019\04\08
08.04.2019
 Súťažné podklady - Lesný traktor s príslušenstvom Súťažné podklady
2019\04\08
08.04.2019
 Príloha -č. 1 - Opis predmetu zákazky Príloha
2019\03\08
08.03.2019
08.07.2020 13:59:05