Lesný traktor s príslušenstvom

Interný postup | Juraj Lukáč, Pšurnovice 272, 01401, Bytča

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Lesný traktor s príslušenstvom Výzva na predloženie ponuky
2019\04\09
09.04.2019
 Príloha č. 4 Cestné prehlásenie fyzická osoba Príloha
2019\04\08
08.04.2019
 Príloha č. 3 Cestné vyhlásenie právnická osoba Príloha
2019\04\08
08.04.2019
 Príloha č. 2 Návrh zmluvy Príloha
2019\04\08
08.04.2019
 Súťažné podklady - Lesný traktor s príslušenstvom Súťažné podklady
2019\04\08
08.04.2019
 Príloha -č. 1 - Opis predmetu zákazky Príloha
2019\03\08
08.03.2019
17.07.2019 11:25:21