Pestovná činnosť v rokoch 2019-2022 - Nákup sadeníc

Interný postup | Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci, Liptovský Trnovec , 031 01, Liptovský Trnovec

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Pestovná činnosť v rokoch 2019-2022 - Ná Výzva na predloženie ponuky
2019\05\29
29.05.2019
17.07.2019 11:28:53