Havarijná výmena potrubia rozvodov ÚK a TÚV na sídlisku 7. apríla v Brezovej pod Bradlom

Zákazka s nízkou hodnotou | ENGIE Services, a.s., Jarošova 2961/1, , 

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 3 Návrh zmluvy - oprava Príloha
2019\01\30
30.01.2019
 Oprava výzvy Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\01\30
30.01.2019
 Príloha č. 1 Výkaz výmer Súťažné podklady
2019\01\28
28.01.2019
 Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie Súťažné podklady
2019\01\24
24.01.2019
 Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérií Súťažné podklady
2019\01\24
24.01.2019
 Príloha č. 2 Projektová dokumentácia Súťažné podklady
2019\01\24
24.01.2019
17.07.2019 11:17:16