MP Profit PB, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zateplenie objektu – Administratívne a výrobné priestory spoločnosti CH-PRINT, a.s.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 87243877

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie Súťažné podklady
2019\01\17
17.01.2019
 Príloha č. 4 Vzor návrhu na plnenie kritérií Súťažné podklady
2019\01\17
17.01.2019
 Príloha č- 3 Návrh zmluvy o dielo Súťažné podklady
2019\01\17
17.01.2019
 Príloha č. 2 Projektová dokumentácia Súťažné podklady
2019\01\17
17.01.2019
 Príloha č. 1 Výkaz výmer Súťažné podklady
2019\01\17
17.01.2019
09.07.2020 23:52:54