Zateplenie objektu – Administratívne a výrobné priestory spoločnosti CH-PRINT, a.s.

Zákazka s nízkou hodnotou | CH - PRINT, a.s., nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, , 916 01 , Stará Turá

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie Súťažné podklady
2019\01\17
17.01.2019
 Príloha č. 4 Vzor návrhu na plnenie kritérií Súťažné podklady
2019\01\17
17.01.2019
 Príloha č- 3 Návrh zmluvy o dielo Súťažné podklady
2019\01\17
17.01.2019
 Príloha č. 2 Projektová dokumentácia Súťažné podklady
2019\01\17
17.01.2019
 Príloha č. 1 Výkaz výmer Súťažné podklady
2019\01\17
17.01.2019
17.07.2019 11:27:44