Ľadová plocha - Obecné športové a oddychové centrum

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | OcÚ 2020/189 | Obec Široké, Široké 118, 08237, Široké
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady Ľadová plocha - OŠOC Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 22273-WYT Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.07.2020 22:11:43