Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu obce Pažiť

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Obec Pažiť, Pažiť 78, 95803, Pažiť
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 42902 - WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.10.2021 09:59:43