Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne, ktorý sa bude konať v termíne 04.-07.10.2022

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník | Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Mlynské nivy , 821 09 , Bratislava - mestská časť Ružinov
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  príloha č.5 - plán pavilónu MSV Brno 2022 Príloha 
  príloha č.4 - plán stánku MSV Brno 2022 Príloha 
  príloha č.3 – MSV Brno nástenka Príloha 
  príloha č. 2 - Vzorová zmluva o poskytovaní služieb Príloha 
  príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka Príloha 
  Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:08:17