„Zateplenie striech a obvodového plášťa na internáte ŠD 3 UMB Tajovského 51 B. Bystrica“.

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 19-2019-R-VO | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná , 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Vyzva na predkldanie ponuk_13773_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.06.2019 17:55:32