Obnova serverovej infraštruktúry

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | NDL/02/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Korigendum II - NDL/02/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Infornácia o zmene lehoty na predkladanie ponúk - NDL/02/2023 Ostatné dokumenty  
  Korigendum 1 - NDL/02/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Informácia o zmene lehoty na predkladanie ponúk - NDL/02/2023 Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady - NDL/02/2023 Súťažné podklady 
  Vysvetlenie - NDL/02/2023 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie súťažných podkladov_c_1 - NDL/02/2023 Vysvetlenie  
  Prilohy_k_SP - NDL/02/2023 Príloha 
  Súťažné podklady Obnova serverovej infraštruktúry - NDL/02/2023 Súťažné podklady 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2023-OJS210-664976-sk - NDL/02/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

28.11.2023 15:08:05