Rekonštrukcia atletického štadióna UMB, ul. Tajovského 57, Banská Bystrica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 21024-WYP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_21024-WYP - 21024-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.07.2020 22:03:23