Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2020

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | NDL/01/2019 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná , 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik_23574-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2019-OJS164-402076-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.09.2019 17:38:20