Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2022

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | NDL/01/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznamenie_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik_29605-MST - NDL/01/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2021-OJS114-299048-sk - NDL/01/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.08.2021 16:37:30