Drobné stavebné práce objektov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na r. 2019-2023

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 900-2019-R-VO | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná , 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva_na_predkladanie_ponúk_13740-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

15.06.2019 23:07:32