Stavebné práce podľa požiadaviek Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na roky 2023-2027

Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz) | PDL/01/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha - Návrh uchádzača na plnenie kritéria Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - 1610-WYP Vestník č. 12/2023 z 18.01. 2023 Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady Súťažné podklady 
  Príloha - JED Príloha 
  Príloha - Čestné vyhlásenie Príloha 
  Príloha - Subdodávatelia Príloha 
  Príloha - Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha - Rámcová dohoda Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.02.2023 00:09:26