Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Profil verejného obstarávateľa

Zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje, prístroje a zariadenia

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17522233 | Kód: AOS-300/22-91/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - Rámcová dohoda Príloha
2019\08\28
28.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - doplnená 2 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\28
28.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - doplnená - AOS-300/22-91/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\28
28.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\27
27.08.2019
27.02.2020 12:45:59