Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Profil verejného obstarávateľa

Externý nákladný výťah objektu sklady KJB

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 49411696 | Kód: AOS-300/22-89/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Upozornenie - Vloženie ponuky Ostatné dokumenty
2019\08\13
13.08.2019
 Externý nákladný výťah objektu sklady KJB - Výzva na predloženie ponuky pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\09
09.08.2019
27.02.2020 11:09:32