eZakazky - Mesto Banská Bystrica

 Mesto Banská Bystrica - Profil verejného obstarávateľa

Mesto Banská Bystrica Československej armády 1141/26
Banská Bystrica
974 01

IČO : 00313271
DIČ : 2020451587

Zoznam zákaziek

Kód Názov Názov
002/NLZ/2019 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta Banská Bystrica 2019\06\20
001/NLZ/2018 Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica 2019\01\18
003/NLZ/2018 Kamerový systém Mesta Banská Bystrica 2018\12\05
002/NLZ/2018 Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica 2018\12\04
27.05.2019 05:06:53