Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta Banská Bystrica

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - reverz) | 002/NLZ/2019 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01, Banská Bystrica
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Odôvodnenie nezrušenia postupu - 5353 - MSS Ostatné dokumenty  
  Informácia o výsledku vyhodnotenia - 5353 - MSS Oznámenie o vyhodnotení ponúk 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 5353 -MSS, vestník č. 53/2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení - 2019/S 052-119546 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.07.2019 01:08:41