Oprava časti miestnej komunikácie Kapitulská a chodníkov v parku pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 01/PLZ/2019 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 96201, Zvolenská Slatina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 01/PLZ/2019 Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha_9_CV_32_f Príloha 
  Príloha_8_CV_podmienky účasti Príloha 
  Príloha_7_Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky Príloha 
  Príloha_6_Súhlas so spracovaním OU Príloha 
  Príloha_5_Technická správa Príloha 
  Príloha_5_Oprava časti MK Kapitulská a chodníkov-grafika Príloha 
  Príloha_4_Výkaz výmer_Oprava MK Kapitulská a chodníkov Príloha 
  Príloha_3_Na´vrh ZoD - oprava MK a chodni´kov Príloha 
  Príloha_2_Návrh na plnenie kritérii Príloha 
  Príloha_1_Krycí list ponuky Príloha 
  Súťažné podklady - 01/PLZ/2019 Súťažné podklady 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.06.2019 17:06:21