IoT smart riešenia v prevádzke Mesta Banská Bystrica-časť Podpora asistovaného života a telemedicíny

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 001/NLZ/2023 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Korigendum Ú.v EU Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Ú.v. EÚ/S, 2033/S 033-096368 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 7375-MST Vestník č.36/2023-16.02.2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

30.03.2023 17:12:30