Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - odborné učebne

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 014/PLZ/2018 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu - 13916-WYT Ostatné dokumenty  
  Ziadost o vysvetnie - 13916-WYT - stanovisko Vysvetlenie  
  Výzva na predloženie ponuky - 13916-WYT - oprava c. 1 Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady - 13916-WYT - oprava c. 1 Súťažné podklady 
  Sutazne podklady - Príloha c. 3.1 - 13916-WYT Príloha 
  Sutazne podklady - Príloha c. 3 - 13916-WYT Príloha 
  Sutazne podklady - Príloha c. 2 - 13916-WYT Príloha 
  Sutazne podklady - Príloha c. 1 - 13916-WYT Príloha 
  Súťažné podklady - 13916-WYT Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 13916-WYT Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

25.08.2019 11:13:58