Poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - reverz) | 006/NLZ/2019 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  oznamenie-25698_-_mss Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 006/NLZ/2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha c.6_Harmonogram letnej údržby+ prílohy Príloha 
  Príloha c. 7_Operačný plán zimnej údržby + prílohy Príloha 
  Príloha c. 5_Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky Príloha 
  Príloha c. 4_Súhlas so spracovaním údajov Príloha 
  Príloha c. 3b_Zmluva c. ........2019PS-UMK- časť 2 Príloha 
  Príloha c. 3a_Zmluva c. ........2019PS-UMK- časť 1 Príloha 
  Príloha c. 2b_Kalkulácia hodnoty zákazky-časť c. 2 Príloha 
  Príloha c. 2a_Kalkulácia hodnoty zákazky-časť c. 1 Príloha 
  Príloha c. 1_Krycí list ponuky Príloha 
  Súťažné podklady - 006/NLZ/2019 Súťažné podklady 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

15.12.2019 20:16:27