Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 010/PLZ/2021 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Priloha c.9_Podkladova dokumentacia 1 az 11 Príloha 
  Príloha c_8_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky Príloha 
  Príloha c_7_Suhlas so spracovanim OU Príloha 
  Príloha c_6_CV podľa §32 ods.2 pism.f Príloha 
  Príloha c_5_CV k podmienkam ucasti Príloha 
  Priloha c.4_Vykaz vymer 1 az 11 Príloha 
  Priloha c.3_Navrh Zmluvy o dielo 1 az 11 Príloha 
  Príloha c_2_Navrh na plnenie kritérií Príloha 
  Príloha c_1_Kryci list ponuky Príloha 
  Súťažné podklady - 28003-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 28003-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

23.06.2021 16:04:24