Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôck

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) | 004/NLZ/2018 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Ziadost o vysvetlenie - stanovisko Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 004/NLZ/2018 - oprava c. 1 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 14148-MST - korigenda c. 1 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Sutazne podklady - Priloha c. 3.1 - 004/NLZ/2018 Príloha 
  Sutazne podklady - Priloha c. 3 - 004/NLZ/2018 Príloha 
  Sutazne podklady - Priloha c. 2 - 004/NLZ/2018 Príloha 
  Sutazne podklady - Priloha c. 1 - 004/NLZ/2018 Príloha 
  Súťažné podklady - 004/NLZ/2018 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 004/NLZ/2018 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

17.07.2019 10:43:20