Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Banskej Bystrici - 2021

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 005/PLZ/2021 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - OPRAVA-zmena termínov predkladania a otvárania ponúk Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - 15103-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

17.04.2021 19:46:43