Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Odborné učebne

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 002/PLZ/2021 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 962 01, Zvolenská Slatina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  oznamenie-17961_-_wyt Ostatné dokumenty  
  Príloha č.7_CV k podmienkam účasti Príloha 
  Príloha č.6_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky Príloha 
  Príloha č.5_Suhlas so spracovaním OU Príloha 
  Príloha č.4_Návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha 
  Príloha č.3_Návrh Kupna_zmluva___odborne ucebne Príloha 
  Príloha č.2_Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha č.1_Ponuka na technické parametre a vybavenie – Odborne ucebne_AKTUAL Príloha 
  Súťažné podklady_002PLZ2021_odborne ucebne Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.05.2021 00:45:36