Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Školský a laboratórny nábytok

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 005/PLZ/2019 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Žiadosť o vysvetlenie - 27876-WYT Žiadosť o vysvetlenie 
  Súťažné podklady - Príloha 3.1 nakres skrine v ZS Sitnianska - 27876-WYT Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha 3.1 opravena - 27876-WYT Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - Korigenda c. 1 27876-WYT Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady - Príloha 3.1 - 27876-WYT Príloha 
  Súťažné podklady - Príloha 3 - 27876-WYT Príloha 
  Súťažné podklady - Príloha 2 - 27876-WYT Príloha 
  Súťažné podklady - Príloha 1 - 27876-WYT Príloha 
  Súťažné podklady - 27876-WYT Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 27876-WYT Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

15.12.2019 20:18:08