Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 002/NLZ/2020 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania_CORRIGENDUM Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady - doplnenie Súťažné podklady 
  Oznam_predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania verejného obstarávania-Vestník SR Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - prilohy Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Publikačný úrad Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.07.2020 22:42:01