Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - IKT

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 012/PLZ/2018 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Sutazne podklady - Priloha c. 3.1 - 13894-WYT Príloha 
  Sutazne podklady - Priloha c. 3 - 13894-WYT Príloha 
  Sutazne podklady - Priloha c. 2 - 13894-WYT Príloha 
  Sutazne podklady - Priloha c. 1 - 13894-WYT Príloha 
  Súťažné podklady - 13894-WYT Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 13894-WYT Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

15.06.2019 22:43:22