Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Lazovná a Jána Bottu

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 019/PLZ/2021 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01, Banská Bystrica
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 43712-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.10.2021 09:36:13