Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – IKT

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 003/PLZ/2021 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 96201, Zvolenská Slatina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č.1_Ponuka na technické parametre a vybavenie – IKT_AKTUAL Ostatné dokumenty  
  príloha c.1_odomknute hárky Ostatné dokumenty  
  oznamenie-14645_-_wyt Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č.7_CV k podmienkam účasti Príloha 
  Príloha č.6_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky Príloha 
  Príloha č.5_Suhlas so spracovaním OU Príloha 
  Príloha č.4_Návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha 
  Príloha č.3_Návrh Kupna_zmluva___IKT Príloha 
  Príloha č.2_Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha č.1_Ponuka na technické parametre a vybavenie – IKT Príloha 
  Súťažné podklady - 14645-WYT Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

17.04.2021 20:05:47