Dodávka silovej elektriny (od 01.01.2020 do 31.12.2021) pre všetky subjekty Mesta Banská Bystrica

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | 003/NLZ/2019 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Dodavka silovej elektriny 2020-2021 - Nadlimit - Sutazne podklady_Vyzva Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Dodavka silovej elektriny 2020-2021 - Nadlimit - Sutazne podklady Pr3 SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
  Dodavka silovej elektriny 2020-2021 - Nadlimit - Sutazne podklady Pr3 SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
  Dodavka silovej elektriny 2020-2021 - Nadlimit - Sutazne podklady Pr3 SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
  Dodavka silovej elektriny 2020-2021 - Nadlimit - Sutazne podklady Pr3 SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
  Dodavka silovej elektriny 2020-2021 - Nadlimit - Sutazne podklady Pr2 SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
  Dodavka silovej elektriny 2020-2021 - Nadlimit - Sutazne podklady Pr1 SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
  Dodavka silovej elektriny 2020-2021 - Nadlimit - Sutazne podklady SÚŤAŽNÉ PODKLADY 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

17.09.2019 18:25:10