Vypracovanie účelového energetického auditu budov Mesta Banská Bystrica za účelom identifikácie opatrení realizovateľných prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES)

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 007/PLZ/2021 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - OPRAVA č.2, ozn.28005-WYS, VVO č.125/2021 Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - OPRAVA č.1, ozn.27654-WYS, VVO č.123/2021 Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - 24053-WYS Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

23.06.2021 17:19:40