Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
46546-MST Dodávka elektrickej energie na obdobie rokov 2022 - 2023
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
08.11.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
Zobrazených: 1 - 1 / 1
18.10.2021 10:23:24