Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Školský a laboratórny nábytok a vybavenie

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 19624746 | Kód: 001/PLZ/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Sprava o zakazke_ZS_nabytok - 14649-WYT Ostatné dokumenty
2021\09\03
03.09.2021
 ponuka_ZOFF - 14649-WYT Ostatné dokumenty
2021\09\03
03.09.2021
 ponuka_SKOLASK - 14649-WYT Ostatné dokumenty
2021\09\03
03.09.2021
 ponuka_RILJAK - 14649-WYT Ostatné dokumenty
2021\09\03
03.09.2021
 ponuka_NABIMEX - 14649-WYT Ostatné dokumenty
2021\09\03
03.09.2021
 ponuka_MONASTER - 14649-WYT Ostatné dokumenty
2021\09\03
03.09.2021
 zapisnica vyhodnocovania ponuk_ZAVER - 14649-WYT Ostatné dokumenty
2021\09\03
03.09.2021
 zapisnica z vyhodnotenia podmienok ucasti - 14649-WYT Ostatné dokumenty
2021\09\03
03.09.2021
 zapisnica z vyhodnocovania ponuk - 14649-WYT Ostatné dokumenty
2021\09\03
03.09.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk - 14649-WYT Ostatné dokumenty
2021\09\03
03.09.2021
 Zmluva 2021_1685.PR.ZV - 14649-WYT Ostatné dokumenty
2021\09\03
03.09.2021
 oznamenie-42393_-_ipt - 14649-WYT Ostatné dokumenty
2021\09\03
03.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 14649-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\30
30.07.2021
 Príloha č.1_Ponuka na technické parametre a vybavenie – nabytok_18_05 Vysvetlenie
2021\05\18
18.05.2021
 Odpoveď_vysvetlenie č.4 Vysvetlenie
2021\05\18
18.05.2021
 oznamenie-27314_-_iox Ostatné dokumenty
2021\05\18
18.05.2021
 Prdĺženie lehôt - 14649-WYT Ostatné dokumenty
2021\05\17
17.05.2021
 Príloha č.1_Ponuka na technické parametre a vybavenie – nabytok_05_05 Vysvetlenie
2021\05\05
05.05.2021
 Opoveď_vysvetlenie č.3 Vysvetlenie
2021\05\05
05.05.2021
 oznamenie-24704_-_iox Ostatné dokumenty
2021\05\03
03.05.2021
 predĺženie lehoty č. 3 Ostatné dokumenty
2021\04\29
29.04.2021
 Príloha č.1_Ponuka na technické parametre a vybavenie – nabytok_29_04 Vysvetlenie
2021\04\29
29.04.2021
 Príloha č. 1 Vysvetlenie
2021\04\29
29.04.2021
 Odpoveď_vysvetlenie č.2 Vysvetlenie
2021\04\29
29.04.2021
 príloha 1_pol.65 nábytok na odkladanie naradia Vysvetlenie
2021\04\19
19.04.2021
 Opoveď_vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2021\04\19
19.04.2021
 oznamenie-17789_-_iox_08_04 Ostatné dokumenty
2021\04\08
08.04.2021
 predĺženie lehoty č. 2 - 14649-WYT Ostatné dokumenty
2021\04\07
07.04.2021
 predĺženie termínov - 14649-WYT Ostatné dokumenty
2021\03\23
23.03.2021
 Príloha č.1_Ponuka na technické parametre a vybavenie – nabytok_AKTUAL Ostatné dokumenty
2021\03\04
04.03.2021
 príloha c.1_odomknute hárky Ostatné dokumenty
2021\03\04
04.03.2021
 oznamenie-14649_-_wyt Výzva na predloženie ponuky
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.7_CV k podmienkam účasti Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.6_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.5_Suhlas so spracovaním OU Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.4_Návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.3_Návrh Kupna_zmluva___nábytok Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.2_Krycí list ponuky Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.1_Ponuka na technické parametre a vybavenie – nábytok Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Súťažné podklady - 14649-WYT Súťažné podklady
2021\03\03
03.03.2021
18.10.2021 08:56:40