Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - reverz) |  ID: 23562405 | Kód: 006/NLZ/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 oznamenie-32957_-_iox Ostatné dokumenty
2019\11\07
07.11.2019
 Súťažné podklady_1 - po korigende Súťažné podklady
2019\11\06
06.11.2019
 Korigendum - 2019-OJS214-526223-sk Ostatné dokumenty
2019\11\06
06.11.2019
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 006/NLZ/2019 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2019\11\02
02.11.2019
 informácia pre uchádzačov - 006/NLZ/2019 Ostatné dokumenty
2019\10\30
30.10.2019
 Odpoveď na vysvetlenie_1 - 006/NLZ/2019 Vysvetlenie
2019\10\25
25.10.2019
 Korigendum - oznamenie-27253_-_iox Ostatné dokumenty
2019\10\16
16.10.2019
 Korigendum_2019-OJS199-484528-sk Ostatné dokumenty
2019\10\15
15.10.2019
 Príloha c. 3b_Zmluva c. ........2019PS-UMK- čast 2_ OPRAVA Príloha
2019\10\10
10.10.2019
 Príloha c. 3a_Zmluva c. ........2019PS-UMK- čast 1_OPRAVA Príloha
2019\10\10
10.10.2019
 oznamenie-25698_-_mss Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\10\07
07.10.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 006/NLZ/2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\10\04
04.10.2019
 Príloha c.6_Harmonogram letnej údržby+ prílohy Príloha
2019\10\03
03.10.2019
 Príloha c. 7_Operačný plán zimnej údržby + prílohy Príloha
2019\10\03
03.10.2019
 Príloha c. 5_Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky Príloha
2019\10\03
03.10.2019
 Príloha c. 4_Súhlas so spracovaním údajov Príloha
2019\10\03
03.10.2019
 Príloha c. 3b_Zmluva c. ........2019PS-UMK- časť 2 Príloha
2019\10\03
03.10.2019
 Príloha c. 3a_Zmluva c. ........2019PS-UMK- časť 1 Príloha
2019\10\03
03.10.2019
 Príloha c. 2b_Kalkulácia hodnoty zákazky-časť c. 2 Príloha
2019\10\03
03.10.2019
 Príloha c. 2a_Kalkulácia hodnoty zákazky-časť c. 1 Príloha
2019\10\03
03.10.2019
 Príloha c. 1_Krycí list ponuky Príloha
2019\10\03
03.10.2019
 Súťažné podklady - 006/NLZ/2019 Súťažné podklady
2019\10\03
03.10.2019

 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

12.11.2019 19:49:02