Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 23562405 | Kód: 006/NLZ/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zverejnenie Dodatok č. 1 k Zmluvám - SR vestník Dokumenty zadávateľa
2020\04\20
20.04.2020
 Zverejnenie Dodatok č. 1 k Zmluvám - EU vestník Dokumenty zadávateľa
2020\04\17
17.04.2020
 Správa o zákazke_006/NLZ/2019 Dokumenty zadávateľa
2020\04\15
15.04.2020
 zápisnica_vyhodnocovanie c. 2 Dokumenty zadávateľa
2020\04\15
15.04.2020
 zápisnica_vyhodnocovanie c. 1 Dokumenty zadávateľa
2020\04\15
15.04.2020
 zápisnica_podm.účasti Dokumenty zadávateľa
2020\04\15
15.04.2020
 zápisnica_otváranie ponúk Dokumenty zadávateľa
2020\04\15
15.04.2020
 CP_VAHOKAD1 Dokumenty zadávateľa
2020\04\15
15.04.2020
 CP_VAHOKAD Dokumenty zadávateľa
2020\04\15
15.04.2020
 CP_BEGBIE Dokumenty zadávateľa
2020\04\15
15.04.2020
 CP_NIGOL Dokumenty zadávateľa
2020\04\15
15.04.2020
 Zverejnenie zmluva oznamenie-13418_-_vss Ostatné dokumenty
2020\04\15
15.04.2020
 Zverejnenie zmluva 2020-OJS072-172253-sk Ostatné dokumenty
2020\04\15
15.04.2020
 Begbie - Dodatok č.1 k 665-2020 Ostatné dokumenty
2020\04\15
15.04.2020
 Begbie - Dodatok č.1 k 664-2020 Ostatné dokumenty
2020\04\15
15.04.2020
 BEGBIE - zmluva č. 665-2020-PS-UMK (časť 1) Ostatné dokumenty
2020\04\15
15.04.2020
 BEGBIE - zmluva č. 664-2020-PS-UMK (časť 2) Ostatné dokumenty
2020\04\15
15.04.2020
 Informácia o výsledku - 006/NLZ/2019 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\02\20
20.02.2020
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie - 006/NLZ/2019 Vysvetlenie
2019\12\04
04.12.2019
 oznamenie-32957_-_iox Ostatné dokumenty
2019\11\07
07.11.2019
 Súťažné podklady_1 - po korigende Súťažné podklady
2019\11\06
06.11.2019
 Korigendum - 2019-OJS214-526223-sk Ostatné dokumenty
2019\11\06
06.11.2019
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 006/NLZ/2019 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2019\11\02
02.11.2019
 informácia pre uchádzačov - 006/NLZ/2019 Ostatné dokumenty
2019\10\30
30.10.2019
 Odpoveď na vysvetlenie_1 - 006/NLZ/2019 Vysvetlenie
2019\10\25
25.10.2019
 Korigendum - oznamenie-27253_-_iox Ostatné dokumenty
2019\10\16
16.10.2019
 Korigendum_2019-OJS199-484528-sk Ostatné dokumenty
2019\10\15
15.10.2019
 Príloha c. 3b_Zmluva c. ........2019PS-UMK- čast 2_ OPRAVA Príloha
2019\10\10
10.10.2019
 Príloha c. 3a_Zmluva c. ........2019PS-UMK- čast 1_OPRAVA Príloha
2019\10\10
10.10.2019
 oznamenie-25698_-_mss Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\10\07
07.10.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 006/NLZ/2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\10\04
04.10.2019
 Príloha c.6_Harmonogram letnej údržby+ prílohy Príloha
2019\10\03
03.10.2019
 Príloha c. 7_Operačný plán zimnej údržby + prílohy Príloha
2019\10\03
03.10.2019
 Príloha c. 5_Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky Príloha
2019\10\03
03.10.2019
 Príloha c. 4_Súhlas so spracovaním údajov Príloha
2019\10\03
03.10.2019
 Príloha c. 3b_Zmluva c. ........2019PS-UMK- časť 2 Príloha
2019\10\03
03.10.2019
 Príloha c. 3a_Zmluva c. ........2019PS-UMK- časť 1 Príloha
2019\10\03
03.10.2019
 Príloha c. 2b_Kalkulácia hodnoty zákazky-časť c. 2 Príloha
2019\10\03
03.10.2019
 Príloha c. 2a_Kalkulácia hodnoty zákazky-časť c. 1 Príloha
2019\10\03
03.10.2019
 Príloha c. 1_Krycí list ponuky Príloha
2019\10\03
03.10.2019
 Súťažné podklady - 006/NLZ/2019 Súťažné podklady
2019\10\03
03.10.2019
26.09.2020 20:03:16