Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Školský a laboratórny nábytok

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 24318362 | Kód: 013/PLZ/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnocovanie ponúk - 13900-WYT Zápis z vyhodnocovanie ponúk (OORD)
2019\09\09
09.09.2019
 Zápisnica z vyhodnotenia splnenie podmienok účasti - 13900-WYT Zápisnica z vyhodnotenia splnenie podmienok účasti
2019\09\09
09.09.2019
 Oznámenie o výsledku - zrusenie verejnej sutaze - 13900-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\09\09
09.09.2019
 Informácia o výsledku - zrusenie verejnej sutaze - 13900-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\09\09
09.09.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk - 13900-WYT Ostatné dokumenty
2019\08\07
07.08.2019
 Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu - 13900-WYT Ostatné dokumenty
2019\07\23
23.07.2019
 Ziadost o vysvetlenie - 13900-WYT - stanovisko Vysvetlenie
2019\06\26
26.06.2019
 Súťažné podklady - 13900-WYT - oprava c. 1 Súťažné podklady
2019\06\21
21.06.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 13900-WYT - oprva c. 1 Výzva na predloženie ponuky
2019\06\21
21.06.2019
 Súťažné podklady - Príloha c. 3.1 - 13900-WYT Príloha
2019\06\04
04.06.2019
 Súťažné podklady - Príloha c. 3 - 13900-WYT Príloha
2019\06\04
04.06.2019
 Súťažné podklady - Príloha c. 2 - 13900-WYT Príloha
2019\06\04
04.06.2019
 Súťažné podklady - Príloha c. 1 - 13900-WYT Príloha
2019\06\04
04.06.2019
 Súťažné podklady - 13900-WYT Súťažné podklady
2019\06\04
04.06.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 13900-WYT Výzva na predloženie ponuky
2019\06\04
04.06.2019
26.09.2020 19:16:38